Czy mogę biec z psem?

Udział parkrun zezwala na ukończenie biegu z psem. Udział psów, z racji ryzyka jakie może ze sobą nieść wymaga zachowania szczególnej uwagi oraz ostrożności. Udział w towarzystwie psa wymaga zastosowania się do następujących zasad:

- jednemu uczestnikowi może towarzyszyć jeden pies,
- uczestnik jest odpowiedzialny za towarzyszącego mu psa, jego zachowanie oraz następstwa wypadków spowodowanych przez psa,
- psy biorące udział w parkrun muszą pozostawać na smyczy przez cały czas udziału w biegu,- przed rozpoczęciem biegu, uczestnicy z psami muszą ustawiać się na końcu stawki.

WAŻNE! Psy oraz inne zwierzęta nie mogą być rejestrowane w parkrun.

 

Oparte na technologii Zendesk