Nie otrzymałe(a)m maila z rezultatami

Wyniki uzyskane w ramach biegów parkrun wysyłane są do wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg a ich dane zostały zeskanowane po jego zakończeniu na adres podany podczas rejestracji w parkrun. Warunkiem uzyskania rezultatu (a więc i wiadomości) jest ukończenie biegu i zeskanowanie przez wolontariusza Twoich danych. W innym przypadku na liście rezultatów przy Twojej pozycji będzie informacja o nieznanym uczestniku i nie zostanie wysłana wiadomość z wynikiem.

Jeżeli ukończyłe(a)ś bieg i zostałe(a)ś zeskanowana a nie widzisz wiadomości z rezultatami w swojej skrzynce prosimy zastosować się do wskazówek poniżej: 

  • Sprawdź folder wiadomości spam i jeżeli potwierdzenie zostało zakwalifikowane jako spam, prosimy zaznaczyć adres parkrun jako zaufany. Problem z klasyfikacją naszych wiadomości jako wiadomości spam dotyczy przede wszystkim dużych klientów poczty  (np. Yahoo lub Hotmail).

  • Jeżeli odbierasz swoją pocztę na kliencie poczty (np. Outlook) a nie poprzez stronę folder wiadomości spam może nie być od razu widoczny. W takim przypadku sprawdź jak wejść do folderu spam i upewnij się, że potwierdzenie rejestracji nie trafiło tam,

  • Jeżeli w przeciągu 24 godzin od dokonania rejestracji nie otrzymałe(a)ś potwierdzenia (a potwierdzenie nie zostało zakwalifkowane jako spam) skontaktuj się z nami. Czasem dostarczenie potwierdzenia trwa dłużej i wiadomość dostarczona jest po kilku godzinach. . It can sometimes take time for the email to come through. Please be patient. If after 24 hours you have not received your email you may have entered the wrong email address. Please get in touch.

 

Oparte na technologii Zendesk