Mój kod uczestnika jest bardzo mały. Czy to jest prawidłowe?