Nie otrzymałe(a)m potwierdzenia rejestracji

Po dokonaniu rejestracji nasz system wysyła potwierdzenie rejestracji w postaci wadomości email na adres podany w formularzu rejestracji. Jednakże może zdarzyć się, że potwierdzenie rejestracji zostanie umieszczone w folderze spam lub w inny sposób nie będzie widoczne w folderze odebranych wiadomości.

Jeżeli nie widzisz potwierdzenia rejestracji w swojej skrzynce prosimy zastosować się do wskazówek poniżej: 

  • Sprawdź folder wiadomości spam i jeżeli potwierdzenie zostało zakwalifikowane jako spam, prosimy zaznaczyć adres parkrun jako zaufany. Problem z klasyfikacją naszych wiadomości jako wiadomości spam dotyczy przede wszystkim dużych klientów poczty  (np. Yahoo lub Hotmail).

  • Jeżeli odbierasz swoją pocztę na kliencie poczty (np. Outlook) a nie poprzez stronę folder wiadomości spam może nie być od razu widoczny. W takim przypadku sprawdź jak wejść do folderu spam i upewnij się, że potwierdzenie rejestracji nie trafiło tam,

  • Jeżeli w przeciągu 24 godzin od dokonania rejestracji nie otrzymałe(a)ś potwierdzenia (a potwierdzenie nie zostało zakwalifkowane jako spam) skontaktuj się z nami. Czasem dostarczenie potwierdzenia trwa dłużej i wiadomość dostarczona jest po kilku godzinach. . It can sometimes take time for the email to come through. Please be patient. If after 24 hours you have not received your email you may have entered the wrong email address. Please get in touch.
Oparte na technologii Zendesk