Rejestracja osób trzecich

Co do zasady, uczestnicy parkrun powinni dokonać rejestracji osobiście. Rozumiemy jednak, że mogą wystąpić przypadki, gdy uczestnik nie jest w stanie dokonać rejestracji samodzielnie, jak to może mieć miejsce w przypadku dzieci lub osób nie posiadających dostępu do komputera, i rejestracja uczestnika przez osobę trzecią jest niezbędna.

Rejestracja w parkrun wiąże się z potwierdzeniem warunków uczestnictwa (np. udziałem na własne ryzyko czy też potwierdzeniem odpowiedniego stanu zdrowia) i w przypadku, gdy uczestnik jest rejestrowany przez osobę trzecią musi wyrazić na nie zgodę. Rejestracja przez osobę trzecią nie zwalnia rejestrowanej osoby ze znajomości oraz akceptacji warunków uczestnictwa w parkrun i jej zarejestrowanie może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wyrazi zgodę na owe warunki.

W przypadku rejestrowania osoby trzeciej, osoba dokonująca rejestracji powinna zapoznać się z poniższymi instrukcjami w celu właściwego sposobu dokonania rejestracji.

Rejestracja członków klubów lub uczniów

Jeżeli jesteś opiekunem klubu sportowego lub nauczycielem chcącym dokonać rejestracji podopiecznych nie rób tego. Proces rejestracji jest szybki i prosty, dlatego poproś członków klubu o samodzielne dokonanie rejestracji (chyba, że nie mają dostępu do komputera / poczty email). W przypadku osób nieletnich prosimy o skierowanie do rodziców prośby o dokonanie rejestracji swoich dzieci. Rejestracja dzieci wiąże się z potwierdzeniem warunków uczestnictwa oraz wzięciem odpowiedzialności za ich udział w parkrun.

Rejestracja osób trzecich

Dokonując rejestracji w imieniu osób trzecich prosimy upewnić się, że:

  • Osoby te nie są już zarejestrowane w parkrun (w parkrun obowiązuje rejestracja jednorazowa),
  • Posiadasz poprawne dane rejestrowanej osoby (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres email), na podstawie których będą podawane wyniki,
  • Po dokonaniu rejestracji osoba trzecia jest powiadomiona o zarejestrowaniu jej osoby w parkrun.

Dokonując rejestracji osoby trzeciej nie musisz tego zgłaszać. Upewnij się, że zarejestrowana osoba ma dostęp do profilu uczestnika oraz możliwość wydrukowania kodu uczestnika, który jest niezbędny do udziału w biegach parkrun.

Dlaczego powyższe zasady są ważne?

Prawidłowa rejestracja oraz powiadomienie osoby zarejestrowanej są ważne z następujących powodów:

  • Rejestracja w parkrun więcej niż raz powoduje, że wyniki zarejestrowanej osoby mogą być przyporządkowane do istniejącego już numeru uczestnika i tym samym historia udziału będzie niepełna (podzielona pomiędzy zarejestrowane profile uczestnika),
  • Poprawne dane umożliwiają nam podanie prawidłowych rezultatów i porównanie ich w ramach danej płci oraz kategorii wiekowej (np. współczynnik wieku). W przypadku podania błędnych danych statystyki te nie będą generowane prawidłowo,
  • Udział w parkrun wiąże się z zapoznaniem się i zgodą na warunki uczestnictwa, co w przypadku gdy osoba nie zapoznała się i nie wyraziła na nie zgody uniemożliwia jej udział w parkrun.

Poprzez prawidłowe dokonanie rejestracji pomagasz zarówno nam, jak i zarejestrowanej osobie uniknąć wielu problemów związanych z rejestracją oraz udziałem w parkrun.

Oparte na technologii Zendesk